Om oss

Bilde: Helsepersonell illustrasjon skjold mot virus

Status utviklingssentrene og beredskap korona

Publisert 16. mars 2020 | Oppdatert 30. mars 2020

Grunnet utbruddet av koronaviruset har medarbeidere ved flere utviklingssentre nå blitt beordret til andre oppgaver i helse- og omsorgstjenestene i sine kommuner.

Dette medfører dessverre redusert kapasitet ved sentrene. Det vil derfor kunne ta tid å få svar på mail og henvendelser, og sentrene er til dels nødt til å prioritere de som er strengt nødvendige å følge opp. Møtevirksomhet og noen kurs gjennomføres digitalt men de fleste sentrene har utsatt eller avlyst sine kurs og arrangement inntil videre. Følg med på informasjon som kommer fra utviklingssentret i ditt fylke dersom du er påmeldt kurs og arrangementer i regi av et senter.
 
Vi er takknemlige for at utviklingssentrenes medarbeidere omstiller seg raskt og bidrar til denne nasjonale dugnaden!
 
Utviklingssentrene følger situasjonen med koronaviruset og informasjonen som kommer fra helsemyndighetene. Vi minner om at informasjon om koronaviruset for helsepersonell finnes, og fortløpende oppdateres, på helsedirektoratet.no og på fhi.no.