Utviklingssentre

Pågående

Periode: 2019-2023 | Viken | Pågående
Leve hele livet - reformen

Oppdraget fra Helsedirektoratet er å sørge for informasjon og veiledning til kommunene gjennom reformperioden. USHT Viken (Buskerud) er en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med KS og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Periode: 2019-2023 | Viken | Pågående
Psykisk helse og rusarbeid

USHT Buskerud skal tilby informasjon om Recovery i tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt initiere til nettverk for ansatte. Ansatte vil også få tilbud om opplæring i Eldreomsorgens ABC - perm «Psykiske sykdommer i eldre år».

Periode: 2018-2023 | Viken | Pågående
Kompetanseutvikling innen Tjenester til mennesker med utviklingshemming og drift av fagnettverk for vernepleiere

USHT Viken (Buskerud) tilrettelegger for undervisning i Kap 9, Tvang og makt og gir informasjon om og tilbyr deltagelse i Mitt livs ABC. Nettverk for vernepleiere driftes i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Periode: 2019-2020 | Viken | Pågående
Opplæringspakke og nettverk innen lindrende behandling

USHT Viken (Buskerud) gir informasjon om «Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og har ansvar for mentoropplæring tilknyttet opplæringspakken. Vi deltar i en arbeidsgruppe som drifter nettverket innen kreftomsorg og palliasjon i samarbeid med Vestre Viken.

Periode: 2020-2023 | Viken | Pågående
Pasientsikkerhet

Verktøy og metoder for å implementere og forbedre arbeidet rundt pasientsikkerhetsprogrammet ute i kommunene.

1 2 3 4 5 > >>

Avsluttet

Fant ingen å vise