Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2021 | USHT Viken (Buskerud) | Pågående
Formidling av ABC opplæring

USHT Viken (Buskerud) er underleverandør av ABC-opplæringen fra Aldring og helse og gir informasjon og tilbud om de ulike ABC-løpene.

Periode: 2019-2023 | Viken | Pågående
Leve hele livet - reformen

Oppdraget fra Helsedirektoratet er å sørge for informasjon og veiledning til kommunene gjennom reformperioden. USHT Viken (Buskerud) er en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med KS og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Periode: 2021-2023 | Viken | Pågående
Psykisk helse og rusarbeid

USHT Viken (Buskerud) koordinerer og sørger for faglig innhold i nettverket for psykisk helse og rusarbeid.

Periode: 2021-2023 | Viken | Pågående
Kompetanseutvikling innen Tjenester til mennesker med utviklingshemming og drift av fagnettverk for vernepleiere

Nettverk for vernepleiere driftes i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Periode: 2021-2023 | Viken | Pågående
Opplæringspakke og nettverk innen lindrende behandling

USHT Viken (Buskerud) gir informasjon om «Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og har ansvar for mentoropplæring tilknyttet opplæringspakken. Vi deltar i en arbeidsgruppe som drifter nettverket innen kreftomsorg og palliasjon i samarbeid med Vestre Viken. Fag- og gjennomføringskoordinator for Drammensområdet er representert i «Kompetansenettverk for ressurspersoner innen palliasjon og kreftomsorg i Drammensområdet». USHT Viken (Buskerud) kan gi informasjon og veiledning i opprettelse og igangsettelse av slike kompetansenettverk.

1 2 >

Avsluttet

Fant ingen å vise