Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2019-2023 | Viken | Pågående
Nettverk og opplæring innen demensomsorg

USHT Viken (Buskerud) skal drifte nettverk for kontaktpersoner innen fagområdet for demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken. • Vi skal tilby informasjon og gjennomføre opplæring i demensomsorgens ABC. • Gi informasjon om Aldring og helse sitt kurs i hukommelsesstimulerende terapi.

Periode: 2019-2023 | Viken | Pågående
Fagnettverk og kompetanseutvikling innen digitalisering og velferdsteknologi

USHT Viken (Buskerud) skal drifte nettverk for faglig påfyll og sørge for erfaringsdeling. Vi tilbyr informasjon om og kan koordinere oppstart av Velferdsteknologiens ABC.

Periode: 2020-2023 | Viken | Pågående
Interkommunalt nettverk i området Buskerud, for kommunekontakter

USHT har skapt et aktivt nettverk av kommunekontakter i Buskerudområdet, og som en konsekvens av dette, oppnådd et godt samarbeid med helseledere i alle tilhørende kommuner.

Periode: 2019 - | Buskerud | Pågående
Opplæringspakke og nettverk innen lindrende behandling

USHT Buskerud vil tilby ansatte «Opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og informasjon, veiledning og verktøy knyttet til “Livets siste dager”. Vi drifter nettverk innen kreftomsorg og palliasjon i samarbeid med Vestre Viken og tilbyr veiledning for aktuelle prosjekter.

Periode: 2019 - | Buskerud | Pågående
Kompetanseutvikling innen Tjenester til mennesker med utviklingshemming og drift av fagnettverk for vernepleiere

USHT Buskerud skal tilby undervisning i Kap 9, Tvang og makt, proACT og Mitt livs ABC. Nettverk for vernepleiere skal driftes i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud.

< 1 2

Avsluttet

Fant ingen å vise