Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2015-2017 | Rogaland | Avsluttet
Sjekkliste for pårørendesamarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester

Et kunnskapsbasert verktøy som kan bidra til planlagt og systematisk innvolvering av pårørende i egen avdeling. Sjekklisten kan brukes uavhengig av hvilke helseutfordringer pasienten/brukeren har eller hvilke tjenester som gis.

1