Draft

Draft

Periode: 2013-2015 | Hedmark | Pågående
Trygg, lindrende omsorg i hjemmet

Utvikle en modell/rammeverk for trygg, lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune

Konferanse om aktiv omsorg på Gjøvik

Utviklingssenter for sykehjem i Oppland inviterer til konferanse om Aktiv omsorg. Konferansen finner sted på Gjøvik gård 15. januar kl 08.00 til 15.30.

Bli med! - Rekruttering til helsefagarbeidererfaget

Ved å gjøre programfagene og fellesfagene i utdanningen mer yrkesrettet, ønsker vi å bidra til at flere elever søker om å gå ut som lærlinger i helsefag.

Akershus | Pågående
Eterisk olje i sårbehandling

Periode: 2011 - 2012 | Sør-Trøndelag | Pågående
Evalueringsstudie: standard for omsorg og behandling i livets sluttfase

En spørreundersøkelse vil kartlegge om kvalitetsstandarden har hatt betydning for praksis og ansattes behov for mer kunnskap på området.

1