Draft

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Male college student on campus

Bli med! - Rekruttering til helsefagarbeidererfaget

Publisert 25. november 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Ved å gjøre programfagene og fellesfagene i utdanningen mer yrkesrettet, ønsker vi å bidra til at flere elever søker om å gå ut som lærlinger i helsefag.

Et langsiktig mål i prosjektet er å bi7dra til å gjøre udanning til helsefagarbeider mer attraktivt for ungdom slik at vi får utdannet flere helsefagarbeidere. Det er også prosjektets mål å bidra til å heve kompetansen til de ferdig utdannede helsefagarbeiderne.

Gjennomføring

Forutsetning: Elevene skal gjennomføre dette prosjektet samme sted som de har prosjekt i fordypning på VG2.

Elevene jobber sammen i grupper på 2-3 elver gjennom hele VG2.

1. praksismøte:
Elevene intervjue en pasient om hans/hennes liv. Intervjuet skal presenteres for pasienten som en julegave (fotobok el.).

2. praksismøte:
Elevene skal bake julekaker sammen med/hos/til pasient. Målet er å skape julestemning.

3. praksismøte:
Elevene skal bistå pasienten med et måltid. Både tilberedning og settingen rundt selve måltidet er viktig.

4. praksismøte:
Elevene skal planlegge aktivitet sammen med pasienten. Dette kan være innetrim, tur eller for eksempel et besøk på skolen.

Bakgrunn for prosjektet

Oslo har et stort behov for helsefagarbeidere å årene som kommer. Det er derfor et stort problem at for mange elever som begynner på helsefag på videregående skole ikke går ut i lære eller slutter før utdanningsløpet er ferdig.

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo
  • Nydalen videregående skole
  • Sykehjemsetaten i Oslo kommune
  • Kommunens Sentralforbund.