Eldre inspirasjonshistorier

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Videreutdanning i klinisk sykepleie. Les om en sykepleiers erfaring

Publisert 02. november 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Det er mange tilbud om etter- og videreutdanning ved de forskjellige høyskoler og universiteter. Kompetanse er etterspurt og nye krav i tjenestene fordrer at ansatte er oppdaterte og søker ny kunnskap. Mange utdanninger har tidligere erfaringsmessig mest vært tilsøkt av ansatte i spesialisthelsetjenesten. Med samhandlingsreformen og økning av oppgaver i kommunehelsetjenesten er det og økt behov for ansatte med mer klinisk rettede videreutdanninger enn det som har vært praksis tidligere.

Spesialsykepleier og fagsykepleier Kari Hovland ved Midtbygda sykehjem i Bergen har gjennomført videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern ved Høyskolen i Bergen.

Her er oversikten over alle viderutdanningstilbud ved Høyskolen i Bergen.

Hvorfor valgte du denne utdanningen?

Jeg har alltid hatt interesse for feltet. For noen år siden hadde Folkehelseinstituttet en kampanje på smittevern og det var fokus på rutiner og god hygiene på arbeidsplassen. Da tilbudet kom fra høyskolen hadde jeg svært lyst å ta denne videreutdanningen. Det var ikke bare en personlig interesse hos meg, men viktig også for institusjonen jeg jobbet ved. Dette fordi man så enkeltpasienter som kom inn med MRSA, nye forskrifter, samt infeksjons kontroll program i institusjon og krav til oss gjorde at man så behov for mer kompetanse innen dette feltet.

Hva likte du best med studiene? Jeg likte svært godt både teori og praksis. Spesielt kjekt var det å komme ut i praksis på senter for smittevern i Helse Bergen. Jeg fikk veldig god oppfølging og de hadde et eget opplæringsprogram. Videre var jeg og innom avdelinger ved egen institusjon i forbindelse med praksis. Det og treffe deltakere fra hele landet som gikk på studiet var også svært interessant og givende. Vi ble godt kjent og delte erfaringer og utfordringer.

Hvordan var det å kombinere studiene med jobb?

Videreutdanning i klinisk sykepleie innen smittevern og infeksjonssykepleie var lagt opp som et deltidsstudie hvor vi var inne i bolker på en til to uker over tre semestre. Det var kjekt å følge undervisningen, men noe mer utfordrende å skrive oppgaver og det tekniske rundt dette. En del helger gikk med til å oppdatere seg og jobbe med stoffet. Tross alt var en del endret seg akademisk siden 1984 da jeg var ferdig på sykepleierhøyskolen. Samtidig når man setter i gang med videreutdanning så får man en ny giv. Gjennom mer kunnskap blir man tryggere og sikrere på det en allerede også kan.

Har jobbsituasjonen endret seg etter du har ble ferdig og var det nyttig?

Jeg har samme jobb som fagsykepleier ved samme institusjon, men ferdighetene fra videreutdanningen gir en høyere standard i yrkesutøvelsen. Jeg føler større trygghet i jobben og er mer aktivt oppsøkende i nye kunnskapsområder. Særlig kommer dette frem ved oppdatering av retningslinjer og prosedyrer. Ved valg av innkjøp av ulike typer utstyr og forbruksmateriell er det også viktig med oppdatert kunnskap. Kompetansen innen smittevern er etterspurt og der kommer relativt hyppig henvendelser og forespørsler om undervisning utenfor egen arbeidsplass. I institusjon har vi mye fokus på grunnleggende hygiene og gjennom gode rutiner er vi bedre rustet når utbruddene kommer.

Hva er dine råd for de som har lyst til å starte?

Har man interesse for feltet MÅ man bare begynne. Man lærer også om prosjektarbeid, fagutvikling i egen avdeling, man får en bred oppdatering ikke bare på infeksjoner og smittevern, men også kommunikasjon og samhandling med bruker.

Foto: spesialsykepleier Kari Hovland t.v og vernepleier Sissel – Iren Mouritsen

Foto og tekst: Åslaug Brænde