Alle prosjekter

Tema

Behandling

Periode: April 2015 - desember 2016 | Hedmark | Avsluttet
«Trykksår – Nei takk!»

Utarbeide en felles forståelse for klassifisering av trykksår, og forebygging/behandling av disse.

Periode: Januar 2016 - juni 2016 | Østfold | Avsluttet
Robotassistert terapi med Paro-selen

Implementering og bruk av robotselen Paro for hjemmeboende personer med demens ved Glemmen sykehjem.

Periode: 2010-2011 | Vest-Agder | Avsluttet
Sykepleieres erfaringer ved bruk av aloe vera og tetre i behandling av sår

Prøve ut naturprodukter som kan gi alternativer til den eksisterende sårbehandling.

Periode: 2009-2013 | Hedmark | Avsluttet
« I Prøysens fotspor» og «Vi synger Margrethe Munthes sanger»

Aktivitetsuker for pasienter som bor på sykehjem med fokus på gjenkjenning av fortellinger og sanger.

Østfold | Avsluttet
Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem

Kjennskap til beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser bidrar til mer personsentrert omsorg.

Periode: Juni 2012 - mars 2013 | Oslo | Avsluttet
Ambulerende sårteam

Sikre bedre samarbeid og kompetanseoverføring mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten og dermed øke livskvaliteten hos brukere med kroniske sår.

Periode: Februar - mai 2015 | Oppland | Avsluttet
KODE - Kompetanse Om Delirium blant Eldre

Øke kompetanse og etablere gode rutiner for behandling av delirium

Periode: November 2014 | Buskerud | Avsluttet
Berøring og generasjonssang

Bevisstgjøre ansatte på hvor viktig berøring og sang er ovenfor personer med demens.

1