Alle prosjekter

Tema

Forebygging

Periode: 2012-2014 | Oppland | Avsluttet
Frisk og aktiv senior

Utviklingsprosjekt med fokus på helsefremmende og forebyggende tilbud til pensjonister.

Periode: 2011 | Nordland | Avsluttet
Et fall er et fall for mye

Kartlegging av informasjon om fall og skader hos hjemmeboende.

Forebygging

Forebygging betyr 1) hygienearbeid og begrensing av smittekilder og sykdom 2) forhindring av sosiale problemer.  

< 1 2