Alle prosjekter

Tema

Forebygging

Periode: 2011 | Østfold | Avsluttet
Utvikling av fallforebyggende program

Forberedelese til et større fallforebyggende prosjekt

Periode: September 2014 - mai 2015 | Østfold | Avsluttet
Læringsnettverk i forebygging av fall

Ni kommuner med 12 team deltar i læringsnettverk i fallforebygging for å implementere tiltak og spre dette til egen kommune.

Periode: 2012-2014 | Oppland | Avsluttet
Frisk og aktiv senior

Utviklingsprosjekt med fokus på helsefremmende og forebyggende tilbud til pensjonister.

Periode: 2011 | Nordland | Avsluttet
Et fall er et fall for mye

Kartlegging av informasjon om fall og skader hos hjemmeboende.

Forebygging

Forebygging betyr 1) hygienearbeid og begrensing av smittekilder og sykdom 2) forhindring av sosiale problemer.  

< 1 2