Alle prosjekter

Tema

Tillitskapende tiltak

Periode: 2019 – april 2021 | Trøndelag (Nord) | Pågående
Utviklingshemming og seksuell helse

Prosjektet har hovedmål er å bidra til at mennesker med utviklingshemming skal kunne ivareta sin seksuelle helse og ha et godt seksualliv.

1