Alle prosjekter

Tema

Tillitskapende tiltak

Periode: 2015-2018. Avsluttes som prosjekt januar 2018. I drift i Verdal, spredning til andre kommuner. | Nord-Trøndelag | Pågående
Utviklingshemming og seksuell helse

Prosjektet har som mål å arbeide systematisk med kvalitetsarbeid i seksuell helse, for at mennesker med utviklingshemming skal kunne ivareta sin seksuelle helse og ha et godt seksualliv.

1