Utviklingssentrene

Pågående

Agder | Avsluttet
Konferanse for ansatte i Agder som arbeider innen habiliteringsfeltet

I samarbeid med Statsforvalteren i Agder arrangerer USHT Agder en konferanse for alle ansatte innen for fagområdet habilitering. Konferansen holdes 5.-6. desember 2023.

Periode: 2023 | Agder | Pågår
Ernæring - fagdag del 1 og del 2

Helsedirektoratet lanserte 2022 ny Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. USHT ønsker å bidra til implementering av retningslinjen i kommunene og arrangerer derfor to fagdager i tema ernæring med støtte fra Statsforvalter. På fagdagene deler vi retningslinjen opp i to fagdager.

Periode: 2023 | Agder | Avsluttet
Gratis kursholder kurs VIPS praksismodell

USHT Agder inviterer i samarbeid med Aldring og helse til VIPS praksisveilederkurs. Dette kurset tilsvarer kurset som Aldring og helse arrangerer i sin regi hvert år. Kurset er støttet av Statsforvalteren i Agder og er gratis for deltakerne.

Periode: 2023 | Agder | Pågår
Munn- og tannhelse

Et godt munnstell morgen og kveld forebygger sykdom og dårlig lukt fra munnen, og det betyr mye for allmenntilstanden. God munnhelse er viktig for ernæring, velvære og sosialt samvær. Alle mennesker har behov for og rett til, daglig munnstell.

Periode: 2023 | Agder øst | Avsluttet
Kick-off samling Trygghetsstandard i sykehjem og forbedringsarbeid

Trygghetsstandard i sykehjem er et verktøy som skal støtte sykehjemsledere i arbeidet med kontinuerlig forbedringsarbeid.

1 2 3 > >>

Avsluttet

Agder | Ferdig
Podcast: "Samarbeid om legemidler på Agder"

Riktig bruk av legemidler er viktig for pasientsikkerheten, men utfordrende siden helsepersonell mangler en legemiddelliste i sanntid. Samarbeid og gode rutiner for oppfølging av pasientenes legemiddelinformasjon er viktig. Hør mer om hvordan helsepersonell jobber for å styrke pasientsikkerheten ved å rette fokuset på kunnskapsbygging, kultur og holdninger til dette viktige innsatsområdet.

1