Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2021-2023 | Agder | Pågående
Voksenskolen for personer med demens

Høsten 2021 fikk vi forskningsmidler fra Stiftelsen DAM via Norske Kvinners Sanitetsforening.

Pågående
Rapport "Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre"

Ny rapport om Helsefremmende hjemmebesøk er gitt ut av Senter for omsorgsforskning.

Agder | Pågående
Voksenskole for personer med demenssykdom

Dette er et fremtidsrettet aktivitetstilbud der personer med demens får undervisning på forskjellig vis; kognitiv trening – «hjernegymnastikk», med bl.a. hukommelsestrening og kognitiv stimulering, arbeid i verksted, mosjon, musikkterapi osv.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise