Utviklingssentrene

Pågående

Periode: Høsten 2018 | Aust-Agder | Pågående
Voksenskole for personer med demenssykdom

Dette er et fremtidsrettet aktivitetstilbud der personer med demens får undervisning på forskjellig vis; kognitiv trening – «hjernegymnastikk», med bl.a. hukommelsestrening og kognitiv stimulering, arbeid i verksted, mosjon, musikkterapi osv.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise