Utviklingssentre

Moen, Ottestad og Stange sykehjem i Elverum og Stange

Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Hamar kommune, med Elverum og Stange kommuner som satellitt, er tildelt status som vertskommune for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark.

1