Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2020-2023 | Oppland | Aktiv
Impact and outcome in Long-term care: Introducing a measure of Care Related Qualty of life (QUALcare)

For å innhente informasjon til bruk i kvalitetsforbedring, utvikling av strategier og prioriteringsbeslutninger, er det behov for verktøy som måler utfall av tjenester og tiltak innen langtidsomsorgen i kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet vil møte dette behovet ved å oversette og teste ut spørreskjemaet ASCOT i en norsk kontekst. Spørreskjemaet måler livskvalitet hos eldre som mottar slike tjenester.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise