Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2022-2025 | Innlandet | Pågående
Interregionalt samhandlingsprosjekt for felles anskaffelse av velferdsteknologi

Seks innlandskommuner er formelt forpliktet og samordnet i den hensikt å anskaffe og innføre en felles plattform for velferdsteknologi, tekniske løsninger og responstjeneste.

Periode: 2023-2025 | Innlandet | Pågående
Nasjonalt velferdsteknologiprogram – videreføring i nytt nettverk

Kommunene i det opprinnelige 12-1 nettverket var fra begynnelsen av 2023 ikke lenger deltagere i det nasjonale programmet for velferdsteknologi, men USHT har videreført et samarbeid med deler av det interregionale velferdsteknologinettverket i prosjekt ØUGE (Øyer, USHT, Gjøvikregionen, Eidskog).

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Levende Laboratorium

Levende laboratorium der nye roller og tjenester kan testes ut og evalueres integrert i tjenestenes komplekse kontekst.

Periode: 2023-2025 | Innlandet | Pågående
CRPD i fokus: økt kunnskap og mulighet til å påvirke

Spennende prosjekt om rettigheter til personer med utviklingshemming. Målet er blant annet at flere får mulighet til å påvirke tjenestene sine, og får økt kunnskap om hvordan. Hvis du syns dette høres spennende ut så kan du ta kontakt med oss og/eller delta på informasjonsmøte.

Innlandet (Oppland) | Pågående
Regionalt velferdsteknologiprosjekt mot barn og unge - KidZa

Prosjektet er Gjøvikregionens satsing på å utvikle en velferdsteknologisk verktøypakke for å gjøre barn og unge med funksjonsnedsettelse i stand til å oppleve høyere grad av mestring og livskvalitet.

1 2 3 4 > >>

Avsluttet

Periode: 2022-2023 | Innlandet (Oppland) | Avsluttet
Strategisk arbeid om pårørende

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? og ny modul i Sett, hørt og forstått –Opplæringsprogram om pårørende

Periode: 2023-2024 | Innlandet (Oppland) | Avsluttet
Systematisk pårørendearbeid

Oppfølging av pårørendeundersøkelsen IVARETATT? og Sett, hørt og forstått -opplæringsprogram om pårørende. I tillegg modell for fleksibelt og behovsrettet avlastningstilbud

Periode: 01.01.20 – 31.12.21 | Innlandet | Avsluttet
Pårørende i fokus

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er lansert som et verktøy for kommuner i sitt kvalitetsarbeid om pårørende. Les også om prosjektets arbeid med informasjonssider og filmer for pårørende og temadag om barn og unge som pårørende.

Periode: 2021-2022 | Innlandet | Avsluttet
Sett, hørt og forstått -Opplæringsprogram om pårørende

Et digital opplæringsprogram om pårørende for ansatte i kommunale helsetjenester og studenter i helsefaglig utdanning.

Periode: 01.09.18-01.04.20 | Innlandet (Oppland) | Avsluttet
Systematisk samarbeid med pårørende

Gjennom prosjektsamarbeid er det oppnådd økt innsikt i hverandres tjenester på tvers av sektorer og ulike perspektiver på pårørende. Dette har vært grunnleggende i gjennomført og påbegynt arbeid for helhetlig og systematisk samarbeid om pårørende.

1 2 3 4 > >>