Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2023-2027 | Nordland | Pågående
Forskningsprosjekt: Det gjelder livet. Riktig legemiddelbruk for personer med utviklingshemming

Miljøtjenesten i USHT Nordland sin vertskommune; Vestvågøy, er med i et forskningsprosjekt som skal sikre en trygg legemiddelbruk og gi et kvalitativt bedre tilbud til personer med utviklingshemming i kommunen.

Periode: 2022 | Nordland | pågående
Fra Wuhan til Vestvågøy

Kreativ evaluering av Covid 19-pandemien i Vestvågøy

Periode: 2023 | Nordland | pågående
Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet

Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet er et samarbeidsårprosjekt mellom Farmasøytisk institutt, UiO, Institutt for farmasi, UiT, USHT Nordland og Vestvågøy kommune.

Periode: 2022 | Nordland | Pågående
DIVA – Digitalt førstevalg i en distriktskommune

Utvikling av en modell for organisering av virtuell avdeling i helse- og omsorgstjenesten: Prosjektet DIVA tar utgangspunkt i et behov for å utvikle smartere og mer robuste helse- og omsorgstjenester i distriktskommuner med lange reiseavstander og økte oppgaver, gjennom å ta i bruk digitalt førstevalg og virtuell avdeling for hjemmeboende personer med komplekse tjenestebehov. Innovasjonen i prosjektet består av tre hovedelementer: 1) Utvikling av en organisasjonsmodell for samskaping av virtuell avdeling i en distriktskommune som nyttiggjør seg digitale løsninger, og som integrerer besøk i hjemmet med avstandsbehandling, avstandsoppfølging, og digitale behandlings- /oppfølgingsmøter. 2) Utvikle en brukervennlig digital plattform for pasienter og ansatte, med utgangspunkt i tjenestedesign som brukerorientert tilnærming i endrings- og innovasjonsprosesser. 3) Videreutvikle en digital løsning (Vestvågøyappen), men også utvikle nye brukervennlige arbeidsprosesser som støtter opp under digitalisering, i samarbeid med Aidn. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune/USHT Nordland, Nordlandsforskning, Høgskolen i Molde, Aidn, og Helseinnovasjonssenteret.

1

Avsluttet

Periode: 2011-2014 | Nordland | Avsluttet
Utvikling av kvalitative gode tjenestetilbud til brukere i åpen omsorg

Dette prosjektet skal gi svar på hvordan kommunene kan utvikle og vedlikeholde kvalitative gode tjenestetilbud

1