Utviklingssentre

Pågående

Periode: 2018 | Nordland | pågående
Læringsnettverk knyttet til pasientsikkerhet

USHT Nordland skal være en ressurs for kommunene og bistå dem i å ta i bruk I trygge hender 24/7s kunnskapsbaserte innsatsområder med tilhørende tiltak som er tilpasset kommunehelsetjenesten

Periode: 2018 | Nordland | pågående
Pasientsikkerhetsuka i Vefsn

Pasientsikkerhetsuka har som mål å øke bevissthet på pasientsikkerhetskultur og styrke kompetanse hos ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom oppdatering av ny kunnskap og nye metoder for å øke kvaliteten på omsorg til pasienter og brukere.

Periode: 2020 | Nordland | Pågående
USHT Nordlands Fagakademi

USHT Nordlands Fagakademi publiserer Fagnytt i nord, E-læringer og videoforelesninger.

Periode: 2017 | Nordland | Pågående
ABC-opplæring Aldring og helse

USHT Nordland bistår kommunene i gjennomføring av kompetansehevende abc-opplæring i regi av Aldring og helse

Periode: 2020 | Nordland | Påbegynt
Klinisk observasjonskompetanse i Nordland

USHT Nordland vil gjennom utviklingsprogrammet klinisk observasjonskompetanse i Nordland bidra til økt kvalitet i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom spredning og oppfølging av proACT i Nordland. Programmet er i en oppstartsfase, og vil i 2020/2021 piloteres i Salten før det spres til hele fylket

1 2 3 4 > >>

Avsluttet

Fant ingen å vise