Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2025- | Nordland | Pågående
Samlingsrekke med nettverk utviklingshemming: Bodø og Salten

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming"

Nordland | Pågående
Konferanse: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming: Bodø

24. og 25. september 2024 arrangerer RKK Salten og USHT Nordland konferanse i Bodø for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i Bodø og Salten.

Periode: 2022- | Nordland | Pågår
Gode demensforløp i Nordland

Regionvise fagnettverk med prosessveiledning og faglig støtte for utvikling og forbedring av systematisk oppfølging til personer med demens og deres pårørende.

Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming: Nordfylket

Samlingsrekke med fagnettverk for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming i Lofoten, Vesterålen, Ofoten (Nordfylket). Formål er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Nordland | Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming - Helgeland

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

1 2 >

Avsluttet

Periode: 2023-2024 | Nordland, Troms og Finnmark | Avsluttet
Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC er en gratis grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, og det er svært aktuelt med denne kompetansen i alle ledd.  

Periode: Mai 2019 – mai 2020 | Nordland | Avsluttet
Læringsnettverk Ledelse av pasientsikkerhet på Indre Helgeland

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å sette kvalitet og ledelse på dagsorden. Pasienter og brukere må involveres og beslutninger skal treffes basert på kunnskap. Det handler om å gå foran som godt eksempel, lytte til medarbeidere og etablere kultur for åpenhet og læring.

Periode: Mai 2019 – mai 2020 | Nordland | Avsluttet
Læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand i midtre Nordland

Formålet med tiltakene i denne tiltakspakken er å identifisere tegn til endringer i pasientens tilstand på et tidlig tidspunkt og iverksette relevante tiltak, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses.

Periode: Oppstart våren 2019, ferdig ved utgangen av 2019 | Nordland | Avsluttet
Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling tilbys ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester som arbeider nært brukere/ pasienter. Opplæringen bygger på Aldring og helses ABC-modell, og gir opplæring i hvordan musikk, sang og bevegelse kan anvendes og integreres i miljøbehandling i daglig omsorgsarbeid.

1 2 >