Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2008 - | Oslo | Pågående
ABC-opplæringen i Oslo kommune

Vi tilbyr kompetanseheving innen følgende fagområder: Demensomsorgens ABC, ABC Psykiske lidelser i eldre år, Mitt Livs ABC - tjenester til personer med utviklingshemming og ABC Musikkbasert miljøbehandling.

Periode: 2021 | Oslo | Pågående
Byen da jeg var ung – erindringsnøkler til Oslo

Byen da jeg var ung - erindringsnøkler til Oslo er en samling av ulike temaer knyttet til Oslo i perioden fra 1940-tallet til 1960-tallet. Samlingen av tematiske opplysninger kan brukes i erindringsarbeid og samtaler med eldre mennesker og personer med demens. Tema arkene fungerer som «nøkler» for å framkalle minner fra barndom, ungdomstid og voksenliv

Periode: Pågående | Oslo | Pågående. Det gis tilbud om oppstart 1-6 ganger/år, ut fra behov.
Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for helsefagarbeidere

USHT Oslo tilbyr støtte ved oppstart av digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, der målgruppen er helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse.

Pågående
Om den digitale kompetansepakken som handler om målrettet miljøbehandling

Dette er en samleside om den digitale kompetansepakken. Her finner du kursbeskrivelse, opplæringens oppbygning og informasjon for deg som skal arrangere gjennomgang av opplæringen sammen med dine kollegaer.

Periode: Pågående | Oslo | Pågående
Skeiv kunnskap og samarbeid for inkluderende eldreomsorg

Skeiv kunnskap/FRI Oslo og Viken og SFF/USHT Oslo samarbeider løpende om å styrke medarbeiderne i helse- og omsorgstjenestene sin kompetanse om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold og eldre skeives livsløp og aldringsvilkår.

1 2 >

Avsluttet

Oslo | Avsluttet
Simulering i Oslo, kartlegging av aktiviteter, utstyr og kompetanse

Simulering er en pedagogisk metode som benyttes mer og mer i Oslo kommune. Helseetaten utførte derfor en enkel kartlegging av aktiviteter, utstyr, lokaler og kompetanse på vegne av byrådsavdelingen for helse- eldre og innbyggertjenester i juni 2023 for å få en bedre oversikt. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse som ble sendt ut til bydelene, Sykehjemsetaten og Helseetaten.

Periode: 2020-2021 (siste samling oktober 2021) | Oslo | Avsluttet
Læringsnettverk for KlinObsKommune Trinn 1 for langtidshjem, hjemmetjenester og tilrettelagte boliger for personer med utviklingshemming

Gjennom bruk av forbedringsmetodikk, veileder USHT Oslo hvordan man kan jobbe med opplæringstiltak i Grunnleggende ferdigheter for å kunne gjøre kliniske vurderinger av pasienter.

Periode: 2014-2019 | Oslo | Avsluttet
Demensvennlige fysiske omgivelser

På dette kurset fikk deltakerne økt kunnskap og forståelse om hvorfor og hvordan demensvennlige fysiske omgivelser kan bidra til mestring, velvære, aktivitet og livskvalitet for personer med kognitiv svikt, med demens i en praktisk hverdag.

Periode: Januar-desember 2019 | Oslo | Avsluttet
Helse- og kulturforståelse for personer med samisk bakgrunn i storbyen

Oslo kommune skal styrke forståelsen for eldre personer med samisk bakgrunn som bor i hovedstaden.  Ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal få økt kompetanse om eldre med samisk bakgrunn sine helsemessige behov og utfordringer.  

Periode: Oktober 2016 – juni 2019 | Oslo | Avsluttet
Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune

Fremtidens helse og omsorgstjenester skal være helhetlige, koordinerte og de skal henge sammen! Dette er en viktig visjon som overordnede helsemyndigheter har for morgendagens helsetjenester og det er en viktig visjon for oss som jobber i læringsnettverket for Gode pasientforløp.

1 2 >