Utviklingssentrene

Pågående

Velferdsteknolgiens ABC 23-24

Torsdag 21. september 2023 arrangerte vi oppstartsseminar for Velferdsteknolgiens ABC. Her finner du presentasjonene fra dagen.

Periode: 2021-2023 | Vestfold og Telemark | Ferdig
Podkast Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark har i samarbeid med USHT produsert en podkast på 4 episoder.

Fagdag 13 april 2023 i Bø

Her finner dere presentasjonene fra fagdagen om pasientsikkerhet og samarbeid i Bø

Fagutviklernettverk møte 12.1.23

Her finner dere presentasjoner fra nettverksmøtet

Vestfold og Telemark | Pågående
Leve hele livet

USHT Vestfold og Telemark (Telemark) er en del av det regionale støtteapparatet sammen med USHT Vestfold og Telemark (Vestfold) og KS. Det regionale støtteapparatet ledes av Statsforvalteren.

1 2 3 > >>

Avsluttet

Periode: 2020 - 2021 | Vestfold og Telemark (Telemark) | Ferdig
Filmet forelesning om dokumentasjon

For å imøtekomme behovet for kompetanse og gjøre undervisning fleksibel og lett tilgjengelig for kommunene, er det gjort filmopptak av undervisning om dokumentasjon med Randi Askjer, statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Periode: Januar til desember 2019 | Telemark | Avsluttet
Læringsnettverk - samtykkekompetansevurdering

Øke bevisstheten og fokuset på pasient- og brukerrettigheter, pasientens selvbestemmelse i møte med helse og omsorgstjenesten. Samt sikre gode forsvarlige rutiner for samtykkekompetansevurdering.

Periode: November 2018 – april 2019 | Telemark | Avsluttet
Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og livets slutt for helsepersonell i sykehjem

Nome og Porsgrunn kommune ønsker å revitalisere satsningen på tiltaksplanen Livets siste dager i sykehjem. 

1