Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: F.o.m. mars 2022 t.o.m. mai 2023 | Telemark | Avsluttet
Gode demensforløp

Systematisk oppfølging av personer med demens og deres pårørende

Periode: 2020 - 2023 | Vestfold og Telemark | Ferdig
VR-teknologi i opplæring for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste

USHT Telemark startet høsten 2020 opp med prosjektet «VR-teknologi i opplæring for ansatte i sykehjem og hjemmetjenester». Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, og er et delprosjekt av hovedprosjektet «Med andre briller» som ledes av USHT Vestfold. Prosjektets hovedfokus har vært å utvikle og utprøve et opplæringsprogram med bruk av VR- teknologi (Virtuell virkelighet) med mål om å forebygge og legge til rette for felles refleksjon for ansatte knyttet til vold og trusler i arbeidshverdagen. Prosjektets visjon er "trygg på jobb".

Periode: Mai 2015 – januar 2016 | Telemark | Avsluttet
Livets siste dager

Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune.

Periode: 2013 - | Telemark | Avsluttet
Dokumentasjon for å styrke miljøbehandlingen til personer med demens

Gode tiltaksplaner skal sikre relevant dokumentasjon av miljøbehandlingen. Det skal bidra til å sikre miljøbehandlingen.

Periode: 2014 - 2017 | Telemark | Avsluttet
Exitzonen®

Lyd og bilde på utgangsdør for å roe ned personer med demens.

1 2 3 > >>