Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: Mai - oktober 2015 | Troms | Avsluttet
Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene

Et forprosjekt der hovedfokuset har vært på journalsystemet som premiss for kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp.

Periode: 2012 | Troms | Avsluttet
Aksjon ungdom 2012

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.

Periode: Januar - mai 2014 | Troms | Avsluttet
FlexiDøgn - en døgnrytme til beste for alle

Kan en endret døgnrytme gi en forbedret ernæringssituasjon i sykehjem og skape rom for mer aktivitet?

Periode: 2009-2010 | Troms | Avsluttet
Aksjon sommerjobb

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem.

Periode: 2012 | Troms | Avsluttet
Riktig legemiddelbruk ved Rossfjord sykehjem

Systematisk gjennomgang av pasienters legemidler i tverrfaglig team

1 2 3 > >>