Utviklingssentre

Pågående

Periode: 2017-2021 | Nord-Trøndelag | Pågående
Hvordan planlegge et kommunalt helsebygg?

Det er mye å tenke på for kommuner som planlegger nye helsebygg eller andre flerbruksløsninger innen helse- og omsorg.  Vi lager tre bøker som dokumenterer denne prosessen fra A til Å. De to første bøkene beskriver innsiktsfasen og idéutviklingsfasen.

Periode: 2018 - 2020 | Nord-Trøndelag | Pågående
Trygge ansatte, trygge brukere

Et prosjekt som retter seg mot ansatte i hjemmetjenesten og palliative hjemmeboende pasienter. Tilrettelegge for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende igjennom utvikling av en tiltakspakke for palliasjon i hjemmet.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise