Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2020 - 2023 | Trøndelag | Pågående
Pasientsikkerhetskultur i kommunale helse og omsorgstjenester i Trøndelag

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke om læringsnettverket i ledelse av pasientsikkerhet gir kompetanseheving som kan påvirke pasientsikkerhetskulturen sett fra både lederes og ansattes perspektiv i sykehjem og hjemmetjenester.

Periode: 2018 - 2020 | Nord-Trøndelag | Pågående
Trygge ansatte, trygge brukere

Et prosjekt som retter seg mot ansatte i hjemmetjenesten og palliative hjemmeboende pasienter. Tilrettelegge for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende igjennom utvikling av en tiltakspakke for palliasjon i hjemmet.

1

Avsluttet

Periode: 2017-2022 | Trøndelag | Avsluttet
Hvordan planlegge et kommunalt helsebygg?

Det er mye å tenke på for kommuner som planlegger nye helsebygg eller andre flerbruksløsninger innen helse- og omsorg.  Her er tre bøker som dokumenterer denne prosessen fra A til Å.

1