Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2019 - 2020 | Vestland | Avsluttet
Elektroniske tannbørster med telemedisinsk oppfølging

Utviklingssenteret har i begrenset omfang prøvd ut bruk av elektroniske tannbørster med telemedisinsk oppfølging til personer som mottok hjemmetjenester. Covid 19 gjorde at prosjektet ikke ble fullført. Gjennom tilbakemeldinger fra tannkontaktene i de aktuelle kommunene kommer det frem at bruk av de elektroniske tannbørstene med telemedisinsk / digital oppfølging kan være et godt egnet verktøy for oppfølging av tannhelsen til personer i målgruppen.

Periode: 2012-2016 | Hordaland | Avsluttet
Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Kartlegge hvordan man arbeider med forebyggende hjemmebesøk.

Periode: 2001-2004 | Hordaland | Avsluttet
Samarbeid og kommunikasjon med pårørende

Undersøkelse av pårørendes opplevelser og erfaringer; utvikling og utprøving av verktøy for kommunikasjon med pårørende.

1