Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2013 - 2015 | Hordaland | Avsluttet
Veiledningsgrupper for 1.årssykepleiestudenter

Å styrke kompetansen som veileder for praksisveilederne.

Hordaland | Avsluttet
Koordinator for Liverpool Care Pathway

Prøve ut en stilling som LCP-koordinator for å kvalitetssikre bruken av tiltaksplanen og koordinere opplæring, registrering av brukersteder og forskning og fagutvikling knyttet til LCP.

Periode: 2014 | Hordaland | Avsluttet
Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, Hordaland

Innføring av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender gir økt pasientsikkerhet.

Periode: 2011-2014 | Hordaland | Avsluttet
Kommuner i dans med frivillig innsats

Identifisering og utvikling av gode modeller og metoder for samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenestene i kommunen og frivillige aktører.

Periode: 2011-2012 | Hordaland | Avsluttet
Aktiv omsorg - individuell velvære og aktivitet

Hvordan kan vi endre hverdagens gjøremål slik at pasientene får en mer meningsfull hverdag?

1 2 3 4 > >>