Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2020-2025 | Viken (Østfold) | Pågående
CORAL: forskningsprosjekt om tannhelse hos eldre med hjemmetjenester

Utviklingssenteret er en av flere samarbeidspartnere i forskningsprosjektet. Hovedmålet er å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Periode: 2019 | Viken (Østfold) | Pågående
Ressurssykepleiere i palliasjon på sykehus og i hjemmesykepleie

Vi har startet forskningsintervju av ressurssykepleier og deres nærmeste leder.

Periode: 2020-2021 | Viken (Østfold) | Pågående
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter

En intervensjonsstudie der medarbeidere møtes regelmessig i innovasjonsgrupper til refleksjon.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise