Alle aktiviteter

Tema

Bo trygt hjemme-reformen

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Bo trygt hjemme-reformen

Arbeidet etter Leve hele livet- reformen videreføres i Bo trygt hjemme-reformen, og det regionale støtteapparatet fortsetter sitt arbeid. USHT Troms deltar i støtteapparatet som ledes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Sammen skal vi bidra til å mobilisere og engasjere kommunene, spre kunnskap, innhold og virkemidler i reformen. Vi tilbyr veiledning og støtte til kommuner i reformsarbeidet.

1