Alle aktiviteter

Tema

Kunnskapsbasert praksis

Periode: Har vært arrangert siden 2013 og planlegges arrangert videre i årene fremover. | Akershus | Pågående
Nettverk for Kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus

USHT Akershus har medansvar for utvikling og drift av nettverk for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus

1