Alle aktiviteter

Tema

Kompetanseutvikling

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Lindrende behandling og omsorg

Gjennom Bo Trygt hjemme-reformen har USHT Troms fått i oppdrag fra Helsedirektoratet om å satse på lindrende behandling og omsorg i 2024. USHT Troms har flere aktiviteter innen satsningsområdet, og samarbeider med fagmiljøene i nord for å tilby muligheten for kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg for alle kommunene i Troms fylke.

Møre og Romsdal | Under utvikling
3-trinns kompetansemodell

USHT Møre og Romsdal samarbeider med Ålesund kommune om utvikling av en ny kompetansemodell

Periode: Januar 2024 | Trøndelag nord | Pågående
Webinarrekke - Kompetanseheving i tjenestene til mennesker med utviklingshemming

En rekke lunsjwebinar med aktuelle tema for ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Lindrende omsorg- digital og fysisk opplæringspakke «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Alle kommuner i Innlandet inviteres til ny runde med opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, med påmeldingsfrist 5. mai.

Oslo | Avsluttet
Simulering i Oslo, kartlegging av aktiviteter, utstyr og kompetanse

Simulering er en pedagogisk metode som benyttes mer og mer i Oslo kommune. Helseetaten utførte derfor en enkel kartlegging av aktiviteter, utstyr, lokaler og kompetanse på vegne av byrådsavdelingen for helse- eldre og innbyggertjenester i juni 2023 for å få en bedre oversikt. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse som ble sendt ut til bydelene, Sykehjemsetaten og Helseetaten.

Innlandet | Pågående
Observasjonskompetanse i Innlandet

Innføring av ABCDE-F, NEWS2 og ISBAR i kommunehelsetjenesten i Innlandet i pågående samarbeid mellom USHT Innlandet (Oppland og Hedmark) og kommunene.

Møre og Romsdal | Pågående
Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og mentoropplæringspakke.

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt med mentoropplæring i regi av USHT. Et bidrag til økt kompetanse hos ansatte i kommunehelsetjenesten i møte med pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Velferdsteknologiens ABC

USHT Vestland (Hordaland) bistår Bergen kommune i å heve kompetansen hos de ansatte i velferdsteknologi. Nå i 2024 blir det tilbud til de andre kommunene i nedslagsfeltet vårt.

Periode: 2022 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Satser på klinisk observasjonskompetanse

Byrådsavdeling i helse og omsorg i Bergen kommune vil øke kompetansen i observasjon og vurderingskompetanse for ansatte med pasientnært arbeid i kommunehelsetjenesten. Vi har nå fullført første nivå av opplæring av seksten nye hovedinstruktører som skal bidra med opplæring på tvers av etatene.

Periode: 2023 | Vestland | Avsluttet
Vi tilbyr VIPS kursholderkurs

VIPS praksismodell er et anerkjent verktøy for  personsentrert omsorg.

Periode: 2016-2022 | Viken | Avsluttet
Vi har avsluttet som proACT fakultet

…men vi skal på ingen måte slutte å bistå dere i kommunene med observasjonskompetanse!

Periode: 2021-2023 | Vestfold og Telemark | Ferdig
Podkast Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark har i samarbeid med USHT produsert en podkast på 4 episoder.

Periode: 2022-2025 | Innlandet (Oppland) | Pågående
Psykologisk trygghet i simulering – erfaringer med teaminndeling i kommunehelsetjenesten

I løpet av de siste årene er det utdannet over 200 instruktører ved bruk av proACT (https://www.proactnorge.org/) i Innlandet. Psykologisk trygghet hos deltakerne er grunnleggende for positiv opplevelse og læring. Metoder hentet fra prosessledelse kan medvirke til økt trygghet og dermed økt læring.

Trøndelag | Aktiv
Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

USHT Trøndelag tilbyr støtte og veiledning ved oppstart av digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Målet med opplæringspakken er å styrke kompetansen på dette fagfeltet for å skape trygghet for pasient, pårørende og ansatte i situasjoner som krever lindrende behandling og god omsorg.

Viken (Akershus) | Pågående
E-læring utviklet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus).

Ser din kommune etter e-læring om grunnleggende palliasjon, systematisk ernæringsarbeid, dokumentasjon av helsehjelp, opplæring for ressurspersoner og deres ledere eller om mestring, habilitering og rehabilitering? De siste årene har vi utviklet flere e-læringer som ligger på KS Læring og Kompetansebroen. Ta en titt!

Innlandet (Hedmark) | Pågående
DisDAT – vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning

DisDAT (Disability Distress Assessment Tool) er et skjema for å fange opp ubehag hos personer med utviklingshemming. I 2021 fikk vi godkjent oversettelsen av DisDAT til norsk.

Periode: 2019 | Agder | Pågår
Observasjonskompetanse og NEWS2 Agder øst

Vi i Agder har valgt å konsentrere oss om tre trinn vi tenker er viktige for å styrke klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunehelsetjenesten. De tre trinnene er: Trinn 1: Observasjonskompetanse. Teoretisk grunnopplæring i ABCDE Trinn 2: NEWS2/ISBAR. Strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy Trinn 3: Simulering. Scenariotrening med refleksjon og debrief

Agder | Pågår
Samtykkekompetanse, tvang og makt

USHT Agder øst (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) har i flere år arbeidet med rutiner og veileder for samtykkekompetansevurdering, lovverket knyttet til tvang og makt og lovverk for sporings- og varslingsteknologi.​ Helsepersonell uttrykker ofte at de føler seg utrygge i vurdering av samtykkekompetanse og behov for tvangsvedtak. ​

Trøndelag | Avsluttet
Trygghetsstandard i sykehjem

Trygghetsstandard for sykehjem er et verktøy som skal støtte ledere i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. Målet er å øke bevisstheten om pasienters verdighet og behov for omsorg og trygghet, samt å redusere uønsket variasjon. Informasjon og kunnskap i ressursbanken er i tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

Trøndelag | Aktiv
Ny og nyttiggjort teknologi

VR-teknologi er på full fart inn som metode for kompetanseheving, hva skal til for at denne nye teknologien skal bli nyttiggjort? USHT ønsker å tilgjengeliggjøre kunnskap for kommunene og teste bruk av VR-teknologi som kompetansehevende metode innenfor helse og omsorgstjenestene.

1 2 3 4 > >>