Gode pasientforløp – Oslomodellen

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Lover, forskrifter, stortingsmeldinger og avtaler

Publisert 25. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Lover

Forskrifter

Stortingsmeldinger

Avtaler

Det er foreløpig kun samarbeidsavtalen med OUS som henvises til her da det er i bydelene i OUS sektor at sjekklistene har blitt prøvd ut.