Gode pasientforløp – Oslomodellen

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Om Oslomodellen

Publisert 20. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til Oslomodellen for pasientforløp for eldre og kronik syke:
Ta kontakt med Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved Ellen Andersen på ellen.andersen@sye.oslo.kommune.no eller Ingrid Meaas på ingrid.meaas@sye.oslo.kommune.no. 

Om Oslomodellen

Oslomodellen skal:

  • Bidra til å styrke brukermedvirkning, med «hva er viktig for deg»-perspektivet.
  • Bidra til en større likhet, standardisert for å sikre helhetlig pasientoppfølging mellom sykehus, helsehus, langtidshjem og bydeler i Oslo kommune
  • Beskrive hvordan tiltakene kan implementeres og hvordan de kan måles (prosessindikatorer)
  • Beskrive hvordan tjenestene kan arbeide med kontinuerlig forbedring av tjenestene
  • Beskrive hvordan fastleger kan trekkes inn i arbeidet og synligjør fastlegens rolle i pasientforløpet
  • Bidra til en hensiktsmessig organisering av tjenesten
  • Bidra til et styrket samarbeid mellom de ulike tjenestenivåene på tvers av sektorer og innad i bydeler
  • Modellen skal være tilpasset lokal kontekst

 

Les mer om nasjonalt læringsnettverk for eldre og kronisk syke i Oslo her.

 

Les mer om den nasjonale satsningen for eldre og kronisk syke på ks.no.

Illustrasjonsfilm: Kåres uheldige pasientreise

Historien om Kåres uheldige pasientreise er en illustrasjonsfilm utviklet av deltakerne i Gode pasientforløps læringsnettverk for eldre og kronisk syke i Oslo. De har identifisert brister i pasientforløpet, med særlig fokus på overganger mellom sykehus og kommune og interne overganger i kommunen. Historien belyser problemstillingene det jobbes med i læringsnettverket. I denne historien har Kåre vært ekstra uheldig.

Deltakerne var Oslo universitetssykehus (OUS), ved Medisinsk klinikk, Ortopedisk klinikk og Avdeling for Samhandling, Bydel Søndre Nordstrand, Bydel Østensjø, Bydel Nordstrand, Kommunal akutt døgnenhet (KAD), Forsterket Rehab Aker og Ryen Helsehus. Brukerrepresentant Solveig Rostøl Bakken fra OUS har representert brukerstemmen i arbeidet.

Se historien om Kåres uheldige pasientreise her.