Alle prosjekter

Tema

Aktiv omsorg

Periode: 2011-2012 | Hordaland | Avsluttet
Aktiv omsorg - individuell velvære og aktivitet

Hvordan kan vi endre hverdagens gjøremål slik at pasientene får en mer meningsfull hverdag?

Periode: August 2011 - desember 2014 | Buskerud | Avsluttet
Mestring av hverdagen – for brukere med nevrologisk skade

Forbedre kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Periode: 2013-2015 | Oppland | Pågående
Aktivitet for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader - Tilpasset treningstilbud

Vi lager og prøver ut en modell for tilpasset treningstilbud

Periode: 2011 | Rogaland | Avsluttet
Recreational therapy – amerikanske studenter i sykehjemspraksis

Terapeutiske aktiviteter som terapisykkel, hageterapi, sensorisk stimuli, dyreterapi og mosjon som terapi.

Periode: 2011-2013 | Oppland | Avsluttet
Opp av stolen

Sette fokus på sosiale og fysiske aktivitetstilbud for pasienter med demens. Bruk av dementia care mapping og omsorgsteknologi.

Periode: Januar - mai 2014 | Troms | Avsluttet
FlexiDøgn - en døgnrytme til beste for alle

Kan en endret døgnrytme gi en forbedret ernæringssituasjon i sykehjem og skape rom for mer aktivitet?

Periode: 2012-2013 | Oppland | Avsluttet
Innføring av hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune

Prosjektet har gitt større innsikt i hverdagsrehabilitering og ledet fram til forslag på hvordan hverdagsrehabilitering kan implementeres i Gjøvik kommune.

Periode: 2012-2013 | Hedmark | Avsluttet
Utprøving av modell for hjemmerehabilitering

Tiltaket er primært rettet mot mennesker med nyoppstått behov for rehabilitering i kommunal regi, med fokus på hjemmet som arena for rehabiliteringsarbeidet

Periode: 2011-2012 | Hedmark | Avsluttet
Kunstterapi for hjemmeboende personer med demens

Kunstterapi som dagaktivitetstilbud til yngre personer med demens eller kognitiv svikt

Periode: 2011-2012 | Hedmark | Avsluttet
Strukturert miljøbehandling i hjemmetjenesten

De ansatte fikk styrket sin kompetanse innenfor miljøbehandling i demensomsorgen ved at individuelle holdningsplaner basert på Gundersons teori ble prøvd ut i hjemmetjenesten

Periode: Våren 2013 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Kunst som hverdagsinspirasjon

Vi ønsker å utvide vårt kreative tilbud til de eldre og vil derfor innføre maling som en av våre aktiviteter

Periode: 2012-2013 | Sogn og Fjordane | Avsluttet
Rehabilitering – Eit tilbod til eldre i Førde kommune

Måler er å sette rehabilitering i system og å sikre kvalitet. Målgruppa er eldre med rehabiliteringspotensiale.

Periode: 2008-2012 | Sogn og Fjordane | Avsluttet
Kultur og eldre

Prosjektet handlar om heilskapstenking rundt helse hjå eldre med fokus på samanhengen mellom kulturelt engasjement og helsetilstand.

Periode: 2010-2012 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
”Vi har det gøy med bøy og tøy(s)” - Trening for voksne mellom 65 og 80+

Utvikle og etablere lokale, forebyggende treningsgrupper uten begrenset varighet, med innhold basert på oppdatert forskningskunnskap, og som skal drives med et minimum av utgifter og utstyr.

Møre og Romsdal | Avsluttet
Et verdig liv med en funksjonsnedsettelse

Praksismodell som sikrer pasientene sammenhengende bistanden på tvers av spesialist-/ kommunehelsetjenesten. Utvikles i samarbeid med sykepleierstudenter

Periode: 2010-2012 | Oppland | Avsluttet
Plan: brukermedvirkning

Utvikle gode samhandlingsmodeller mellom teneste mottakar og tenesteapparatet.

Periode: 2008-2009 | Aust-Agder | Avsluttet
Sammen om læring og mestring

Et bedre aktivitets - og trivselstilbud til personer med demens og deres pårørende: flere samlinger og en reise til Spania. Fokus på sosialt samvær, nettverks- og relasjonsbygging.

<< < 1 2 3 4