Alle prosjekter

Tema

Lindrende behandling

Periode: 2011-2013 | Hordaland | Avsluttet
Liverpool Care Pathway - Lindrende behandling i kommunehelsetjenesten

Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP)- en kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende.

Periode: 2010. Satt i drift fra 2012 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Kartlegging av smerter hos pasienter

Kartlegging av smerte. Finne frem til felles kartleggingsverktøy i kommunen.

Periode: 2011-2013 | Vestfold | Avsluttet
Implementering av Liverpool Care Pathway i Vestfold

Benytte LCP tiltaksplan til alle døende pasienter i Vestfold. De skal få samme gode lindrende behandling og omsorg i livets siste fase, uavhengig av diagnose, alder og bosted.

Periode: 2004 - 2008 | Finnmark | Avsluttet
Kulturtilpasset åndelig omsorg ved livets slutt

Utarbeidelse av hefte og DVD som gjør personalet trygge for å gi omsorg til pasienten i terminal fase.

Periode: 2010-2011 | Vestfold | Avsluttet
Kompetanseprogram i lindrende omsorg til alvorlig syke

Prøve ut og dokumentere effekten av en ny modell for samhandling om kompetanseheving mellom primær -og spesialisthelsetjenesten.

Periode: 2010 | Oppland | Avsluttet
Oppstart av lindrende enhet i sykehjemmet

Etablering av lindrende enhet ved hjelp av en prosjektmodell.

Lindrende behandling

Lindrende behandling, heter også palliasjon eller omsorg ved livets slutt, er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

<< < 1 2 3 4