Forsiden/Utviklingssentre/Telemark

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

FOU-gruppen Telemark

Foran fra venstre: demenssykepleier Anne-Marie Karlsen, fastlege og kommunal praksiskoordinator Narve Bråten, sykehjemsoverlege Svend Martin Østevik, HR-rådgiver Kjetil Aanonsen Strandi, Fou-leder Marit Skraastad. Bak fra venstre: kommunalsjef Aud Fleten, rådgiver Hanne Karlberg, konsulent Lisbeth Kristensen, rådgiver Heidi Johnsen, systemansvarlig for Gerica Wenche Synøve Larsen, rådgiver Anne Kirsti Hals. Leder for koordinerende enhet Susanne Collier Valle kunne dessverre ikke være med på bilde.

Besøksadresse:

St.Hansåsen sykehjem, Mule 10, 3944 Porsgrunn

Postadresse: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark,
Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn
Mailadresse:

usht@porsgrunn.kommune.no

Kontaktperson:

Marit Skraastad, Fou-leder, marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no 

Nettside: https://www.porsgrunn.kommune.no/utviklingssenter


Om oss

Porsgrunn kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark (USHT Telemark). Utviklingssenteret favner alle 18 kommunene i Telemark fylke.

Utviklingssenteret i Telemark kan blant annet tilby læringsnettverk, kurs og konferanser, prosedyretrening og veiledning innen forbedringsarbeid. Senteret arbeider kontinuerlig med forbedringsarbeid og/eller forskning innen satsningsområdene.

Fou-gruppen i Porsgrunn kommune har stor bredde i sin kompetanse og funksjonsområde. USHT trekker inn disse resursene ut fra hvilke oppgaver senteret har.

Våre primære satsningsområder fram til 2020 er

 • Demens
 • Rehabilitering/hverdagsrehabilitering
 • Pasient/bruker og pårørendeinvolvering
 • Velferdsteknologi
 • Klinisk geriatrisk vurderingskompetanse
 • Pasientsikkerhet
 • Lindrende omsorg

Ansatte

Marit Skraastad, fou-leder og spesialsykepleier, koordinator for demensnettverket: Marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no

Heidi Johnsen, rådgiver og sykepleier med videreutdanning innen demens og innen helse jus, koordinator for kompetansenettverket i velferdsteknologi: heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no

Wenche Risnes, prosjektmedarbeider og spesialsykepleier. Koordinator for nettverk innen rehabilitering/hverdagsrehabilitering. Kontaktperson for ABC opplæringen: wenche.risnes@porsgrunn.kommune.no

Kristine Nybø Selander, prosjektmedarbeider og sykepleier med videreutdanning innen helse- og velferdsteknologi i samhandling og omsorg: Kristine.nybo.selander@porsgrunn.kommune.no

Nettverk

USHT Telemark drifter tre fagnettverk/kompetansenettverk i samarbeid/støtte fra Fylkesmannen i Telemark. Alle kommunene i fylket er invitert til tre nettverksmøter, samt en fagdag innen hvert fagområde i året.

 • Fagnettverk innen hverdagsrehabilitering, etablert i 2017
 • Kompetansenettverk velferdsteknologi, etablert i 2015
 • Fagnettverk innen demensomsorg, etablert i 2009
 • ABC oppstart og fagseminarer innen
  • Demensomsorgens ABC
  • ABC musikkbasert miljøbehandling
  • Eldreomsorgens ABC
  • Mitt livs ABC
 • Velferdsteknologiens ABC seminarrekker

Samarbeidspartnere

 • Senter for omsorgsforskning, sør
 • Fylkesmannen i Telemark.
 • Høgskole
 • Spesialisthelsetjenesten
 • KS
 • Kommunene i Telemark
 • Utviklingssentrene i region sør.