Utviklingssentrene

Pågående

Pågående
Rapport "Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre"

Ny rapport om Helsefremmende hjemmebesøk er gitt ut av Senter for omsorgsforskning.

Agder | Pågående
Voksenskole for personer med demenssykdom

Dette er et fremtidsrettet aktivitetstilbud der personer med demens får undervisning på forskjellig vis; kognitiv trening – «hjernegymnastikk», med bl.a. hukommelsestrening og kognitiv stimulering, arbeid i verksted, mosjon, musikkterapi osv.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise