Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2025- | Nordland | Pågående
Samlingsrekke med nettverk utviklingshemming: Bodø og Salten

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming"

Nordland | Pågående
Konferanse: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming: Bodø

24. og 25. september 2024 arrangerer RKK Salten og USHT Nordland konferanse i Bodø for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i Bodø og Salten.

Periode: 2022- | Nordland | Pågår
Gode demensforløp i Nordland

Regionvise fagnettverk med prosessveiledning og faglig støtte for utvikling og forbedring av systematisk oppfølging til personer med demens og deres pårørende.

Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming: Nordfylket

Samlingsrekke med fagnettverk for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming i Lofoten, Vesterålen, Ofoten (Nordfylket). Formål er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Nordland | Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming - Helgeland

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

1 2 >

Avsluttet

Periode: 16.-19. april 2018 | Nordland | Avsluttet
Pasientsikkerhetsuka 2018

Et program med opplærings- og kompetansehevende innhold for alle ansatte i pleie- og omsorg i Vefsn kommune. Variert innhold, med temakurs og undervisning i praktiske prosedyrer. Dette inkluderte parallelle sesjoner hver dag, samt kveldsforedrag.

Periode: August 2018 til februar 2019 | Nordland | Avsluttet
Læringsnettverk forebygging og behandling av underernæring – Vestvågøy kommune

Forbedringsteam jobber med å innføre i praksis, at hver tjenestemottaker får utført risikovurdering (MNA), og blir ivaretatt med individuell kartlegging og ernæringsplan, om MNA avslører et behov for dette. Deltakere ser også på rutiner som skal sikre at dette er informasjon som følger tjenestemottaker uansett behandlingsnivå.

Periode: September 2018 – mars 2019 | Nordland | Avsluttet
Læringsnettverk Legemiddelsamstemming og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Nordland 2018/2019

USHT Nordland tilbyr 26 kommuner å delta i læringsnettverk for Legemiddelsamstemming og Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten; herunder tjenester for personer med utviklingshemming samt sykehjem

Periode: Forbedringsnettverk Lofoten er implementert, og er en pågående aktivitet i USHT Nordland. | Nordland | Avsluttet
Forbedringsnettverk

Forbedringsnettverk Lofoten er et nettverk for helseledere, leger og andre med interesse for forbedring og utvikling av helsetjenestene i Lofoten.

Periode: 2018 | Nordland | Avsluttet
Mitt livs ABC

Mitt livs ABC kan benyttes til kompetanseutvikling hos alle yrkesgrupper som yter tjenester til personer med utviklingshemming. 

< 1 2