Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2010 | Oslo | Avsluttet
Vedtak om sykehjemsplass - hvor høye er tersklene?

Intervju med pårørende til sykehjemspasienter, og fagfolk og saksbehandlere fra to mindre kommuner i Oppland og to bydeler i Oslo.

Periode: 2012-2015 | Oslo | Avsluttet
Fysisk trening til sykehjemspasienter med demenssykdom

Undersøke om fysisk trening med høy intensitet kan ha en positiv effekt på funksjon og livskvalitet hos sykehjemspasienter med demenssykdom

1