Utviklingssentre

Pågående

Periode: 2014 - 2017 | Telemark | Pågående
Exitzonen®

Lyd og bilde på utgangsdør for å roe ned personer med demens

Periode: Mai 2014 - mai 2015 | Telemark | Pågående
Velferdsteknologi i kommunen

En kartleggingsstudie av kompetanse, kompetansebehov og planer for implementering av velferdsteknologi i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Periode: Mars 2015 - desember 2015 | Telemark | Pågående
Øvingsavdeling og opplæringsprogram for helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester

Etablere en øvingsavdeling og ulike opplæringsprogram for helsepersonell i kommunen. Øvingsavdelingen er også en del av praksistilbudet til studenter, elever og lærlinger.

1

Avsluttet

Periode: 2010-2011 | Telemark | Avsluttet
Kjent kunnskap satt i system – kan det gi demenssyke pasienter gylne øyeblikk?

Øke kunnskap og interesse for sanseintegrasjon som metode innen demensomsorgen.

Periode: 2011-2014 | Telemark | Avsluttet
Fra kaos til kontroll

Styrke helsepersonells handlingskompetanse i omsorg for utagerende personer med demens.

< 1 2