Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2022-2024 | Troms | Pågående
Geografisk variasjon i kommunale hjemmetjenester

Postdoktor Daniel Rød er ansvarlig for prosjektet sammen med professor Bodil Blix og førsteamanuensis Rolf Markussen. Prosjektet er i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og helsetjenesteforskning og gjennomføres av SOF Nord ved UiT Norges Arktiske universitet i perioden 2022-2024.

1

Avsluttet

Periode: 2021-2022 | Troms og Finnmark, Troms | Avsluttet
Sykepleieres erfaringer med oppfølging av eldre med utfordringer knyttet til rusmiddelbruk

Andelen eldre som benytter rusmidler er økende, men kunnskapene om rusbruk hos eldre er begrenset. Dette mastergradsprosjektet har som mål å løfte frem erfaringer fra praksis som kan hjelpe oss til å forstå hva som er utfordrende, hva som fungerer og hvordan man kan forbedre tjenestene for eldre med rusutfordringer fremover.

Periode: 2019 - 2022 | Troms og Finnmark, Troms | Avsluttet
Helsepersonell sine erfaringer i bruk av musikkbasert miljøbehandling (MMB), i personsentrert tilnærming til pasienter med demens på demensavdeling.

Helsepersonale på en demensavdeling bruker musikkbasert miljøbehandling som en personsentrert tilnærmingsmetode til pasienter som har utfordrende adferd. De deler erfaringer fra praksis og belyser noen implementeringsutfordringer.

Periode: 2021-2022 | Troms og Finnmark, Troms | Avsluttet
Kartlegging av ON-OFF hos Parkinson pasienter

Mastergradsoppgaven skrives med mål om å identifisere relevant litteratur og bidra til økt kunnskap knyttet til ON-OFF problematikken som mange pasienter med Parkinson opplever.

Periode: 2019 - 2021 | Troms og Finnmark | Avsluttet
Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk for eldre: Sykepleieres erfaringer og vurderinger

Dette er resultatet fra en mastergrad i helsefag, studieretning aldring og eldreomsorg, med tema forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk hvor målet er å få en dypere forståelse av hvordan sykepleieren arbeider ved forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk, hvilke vurderinger og erfaringer de gjør seg.

Periode: 2019 - 2022 | Troms og Finnmark | Avsluttet
Samtalen med person som har demens

Masteroppgave i aldring og geriatrisk helsearbeid. Denne oppgaven skrives for å belyse problemstillingen: «Hvilke erfaringer har sykepleiere fra samtaler med personer som har demens, når samtalen omhandler hans/hennes situasjon?»

1