Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 09.10-12.10.23 | Troms og Finnmark | Avsluttet
Invitasjon til å delta på et intervju og brukertest om hørsel

USHT samisk har via prosjektet "Samiske voksne med hørselstap", blitt kontaktet av Norsk helsenett med å få tak i testpersoner i Karasjok. Dette fordi de kan være med å komme med innspill om innholdet om hørsel på helsenorge.no. er nyttig og relevant.

Avsluttet
Kristine Gaup Grønmo, mangeårig leder ved USHT samisk, har gått av med pensjon

Kristine Gaup Grønmo har nådd sin pensjonsalder, og gikk av 1. april 2023. Hun har vært leder på senteret siden 2002, og har i alle år frontet samisk språk og kultur, og likeverdige tjenester til den samiske pasienten. Vi ønsker henne lykke til med pensjonist tilværelsen.

Periode: 2022-2024 | Troms, Nordland, Finnmark | Pågående
Webinarserie: Trygghetsstandard i sykehjem

Vi har utarbeidet en læringsressurs med kunnskapsbaserte og erfaringsbaserte webinarer tilknyttet temaene i lederverktøyet «Trygghetsstandard i sykehjem». I tillegg til webinarene er det utarbeidet refleksjonsoppgaver til hvert tema. Refleksjonsoppgavene retter seg mot ledere i sykehjem, og kan brukes i arbeidet med implementering av trygghetsstandarden.

Periode: 2022 | Troms og Finnmark, Finnmark | Pågående
Kurs om hørsel for helsepersonell i Karasjok

Formålet med kurset er: Økt kompetanse om det å ha nedsatt hørsel og tilrettelegging i en samisk kontekst til kommunalt helsepersonell.

Periode: 2021 | Troms og Finnmark | Pågående
Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

USHT samisk har også fått innvilget midler til prosjektet "Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming". Dette prosjektet inngår også som en del av prosjektet Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som er et samarbeid med Guovdageainnu suohkan Kautokeino kommune.

1 2 >

Avsluttet

Ferdig
Vikarkurs i helse- og omsorgstjenesten i Kárášjoga gielda Karasjok kommune

I denne uka har USHT avholdt vikarkurs for 8 deltakere som skal jobbe i helse- og omsorgstjenesten i vår kommune. Det ble innføring i grunnleggende temaer som er viktig for en vikar å vite om for å kunne utføre jobben på en god måte.

1