Utviklingssentrene

Pågående

Periode: Oktober 2017 – april 2018 | Finnmark | avsluttet
Reinblod og biprodukter

Hvilke tappemetoder for blod som finnes og hvilke er mest egnet til å tappe reinblod? Prosjektet handler om hvordan man kan få samisk tradisjonsmat inn i institusjoner med eldre i samisktalende kommuner, men også ut til samfunnet for øvrig.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise