Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2010-2012 | Vest-Agder | Avsluttet
Demens i familien II

18 måneders kontrollert randomisert studie med 320 pasienter og deres pårørende fra 17 kommuner.

Periode: 2010-2011 | Vest-Agder | Avsluttet
Gjensidig hospitering

Hospiteringsavtale mellom kommune og sykehus der målet er å forbedre samhandling og pasientforløp gjennom gjensidig kompetanseutveksling.

Periode: 2009 - 2010 | Vest-Agder | Avsluttet
Opplæringspakke innen rehabilitering

En opplæringspakke på 4x2 timer er en perm som er laget ved hjelp av tidligere studenter på videreutdanning innen rehabilitering for fagarbeidere.

1