Utviklingssentre

Pågående

Periode: 2011-2013 | Vest-Agder | Pågående
Evaluering av etikk-kommuner

Evaluering av deltakelse i og effekten av KS’ samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving over en toårs –periode. Til sammen 8 kommuner på Agder deltar i satsingen.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise