Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2021
Aktiv med musikk

Hvordan kan musikk skape fellesskap?

Periode: 2020
Leve hele livet på institusjon

Hva skal til for å leve et godt liv på institusjon?

Periode: 2020
E-læringskurs i Dokumentasjon

Hvordan vi dokumenterer har betydning for pasientsikkerheten

Periode: 2019
Elektronisk palliativ plan

Palliativ plan er et verktøy som kvalitetssikrer tiltak for pasienter med uhelbredelig sykdom

Periode: 2020 | Pågående
Standardiserte opplæringspakke med digital ressurss

I tjenestene til personer med utviklingshemming har det i liten grad vært fokus på ernæring. Ved hjelp av prosjektet kan helsepersonell ta i bruk opplæring i deres tjeneste.

1 2 >

Avsluttet

Periode: Vår -17 til vår -18 | Vestfold | Avsluttet
«Måltidsvenn»

Et innovasjonsprosjekt med fokus på ernæring og aktivitet hos eldre hjemmeboende mennesker som bor alene, med inkludering av frivillige.

Periode: 2015 - 2016 | Vestfold | Avsluttet
Utvikling og testing av veiledende planer med integrasjon av internasjonal klassifikasjon av sykepleiepraksis (ICNP®): Et pilotprosjekt

Dokumentasjon med bruk av veiledende planer bygget på terminologi fra ICNP® bidrar til pasientsikkerhet og kvalitet. Helsepersonell får et felles språk, og prosesstøtte i planlegging og dokumentasjon av helsehjelp. Planene er i bruk i elektronisk pasientjournal i kommunehelsetjenesten.

Periode: Høst 2016 – august 2017 | Vestfold | Avsluttet
IKOS elektronisk tavle

Hvordan bruker- og risikotavle bidrar til å sette fokus. Bedre og mer kvalitetssikret brukoppfølging, Økt fokus på pasientsikkerhet. Utvikle nye måter å arbeide og samhandle på for å forbedre kvalitet på tjenestene og øke pasientsikkerheten.

Periode: Vår -17 til vår -18 | Vestfold | Avsluttet
Kreftomsorg i «nye» Sandefjord Kommune

Visjon: «Å gi kommunens innbyggere en best mulig behandling, pleie og omsorg når alvorlig sykdom rammer». 

Periode: 2012-2014 | Vestfold | Avsluttet
Samhandling mellom fastlege og hjemmesykepleie

Sandefjord kommune styrker samarbeidet mellom fastlegene og hjemmesykepleien.

1 2 >