Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2022-2024 | Vestfold | Pågående
Revidering av Veiledende planer

I 2015 inngikk Utviklingssenteret i Vestfold et samarbeid med Norsk sykepleieforbund et samarbeidsprosjekt om å utvikle nasjonale veiledende planer for kommunehelsetjenesten. Det ble da laget 14 veiledende planer basert på innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Planene som ble laget ble integrert i EPJ systemer Cosdoc som en tilleggsmodul.

Pågående
Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark er et av prosjektene i sprednings- og innføringsfasen i Nasjonalt program for velferdsteknologi. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 23 kommuner, USHT og KomUt.

Pågående
Revidering av veiledende planer

I 2015 inngikk Utviklingssenteret i Vestfold et samarbeid med Norsk sykepleieforbund et samarbeidsprosjekt om å utvikle nasjonale veiledende planer for kommunehelsetjenesten. Det ble da laget 14 veiledende planer basert på innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Planene som ble laget ble integrert i EPJ systemer Cosdoc som en tilleggsmodul.

Pågående
Gode demensforløp og veiviser demens

Utviklingssenteret i 2022 fått midler fra Helsedirektoratet til implementering av prosjekter tilknyttet Gode demensforløp og Veiviser demens. Veiviser demens er et verktøy som skal gi helsepersonell praktiske råd om hvordan nasjonal faglig retningslinje om demens kan utføres i praksis. Målet er å tilby personer med demens rett tiltak eller tjeneste til rett tid.

Pågående
Trygghetsstandard i sykehjem

Trygghetsstandard i sykehjem er et digitalt verktøy som skal støtte sykehjemsledere i organisering, og systematisk oppfølging av kvalitetsforbedringsarbeidet.

1 2 3 > >>

Avsluttet

Periode: 2020 | Avsluttet
E-læringskurs i Dokumentasjon

Hvordan vi dokumenterer har betydning for pasientsikkerheten.

Periode: 2019 | Avsluttet
Elektronisk palliativ plan

Palliativ plan er et verktøy som kvalitetssikrer tiltak for pasienter med uhelbredelig sykdom

Periode: 2020 | Avsluttet
Standardiserte opplæringspakke med digital ressurs

I tjenestene til personer med utviklingshemming har det i liten grad vært fokus på ernæring. Ved hjelp av prosjektet kan helsepersonell ta i bruk opplæring i deres tjeneste.

Periode: 2020 | Avsluttet
Implementering av smerteverktøy

Et ønske om å benytte smerteverktøy på sykehjem.

Periode: 2019 | Avsluttet
Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg

Høgskolen i innlandet har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet opplæringspakke i lindrende behandling til helsefagarbeidere.

1 2 3 > >>