Utviklingssentrene

Pågående

Vestfold og Telemark (Vestfold) | Pågående
Eldreomsorgens ABC, Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og psykiske sykdommer.

Vestfold | Pågående
Demensomsorgens ABC, perm 2

ABC-opplæringen er et samarbeid med USHT-V og Aldring og helse.

Pågående
Læringsnettverk palliasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark, Vestfold (USHT-V) arrangere et læringsnettverk i palliasjon til utviklingshemmede (dette vil i første omgang være en pilot for å teste ut en ny tiltakspakke som er utviklet av USHT-V).

Pågående
Ressursnettverk for barnepalliasjon

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysisk, psykisk, sosial og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie.” (WHO, 1998)

Periode: Pågående | Pågående
Ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering

Dette er et ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering i Vestfold. Målet med nettverket er å utarbeide en felles standard på ulike områder og kompetanseheving.

1 2 3 > >>

Avsluttet

Periode: September 2017-mai 2018 | Vestfold | Avsluttet
Læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring

Oppstartsamling var i september 2017. Det er ni tverrfaglige forbedringsteam med 40 deltakere med bl.a. sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider, assistent, lege og kokk.

Periode: Oktober 2017-mai 2018 | Vestfold | Avsluttet
Læringsnettverk for tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Oppstartsamling var oktober 2017. Det er 12 forbedringsteam med  70 deltakere, fordelt på Sandefjord, Larvik, Nøtterøy og Horten kommune. Forbedringsteamene er tverrfaglig med sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider og lege.

Periode: 2018 | Vestfold | Avsluttet
Musikkbasert miljøbehandling

Opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

1