Utviklingssentrene

Pågående

Fant ingen å vise

Avsluttet

Periode: 2018 | Vestfold og Telemark (Vestfold) | Avsluttet
Bruk av spillteknologi

USHT Vestfold har utviklet et læringsspill for helsepersonell innenfor systematisk ernæringsarbeid ved bruk av MUST.

Periode: 2011-2013 | Vestfold | Avsluttet
Intravenøs behandling i sykehjem

Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved infeksjoner i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusert innleggelse i sykehus?

Periode: Mai 2015 – Juni 2018 | Vestfold | Avsluttet
Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie

Eldre hjemmeboende personer som mottar hjemmesykepleie har høy risiko for innleggelse i sykehus. I dette prosjektet undersøkes eldre hjemmeboende sin funksjonsevne hvert halvår i to år. Ved akutt sykdom eller sykehusinnleggelse blir personene fulgt tett med tanke på utvikling av delirium (”akutt forvirring”). Dette studiedesignet gir oss mulighet til å studere delirium sin påvirkning av pasientens videre prognose, justert for faktisk funksjon før et delirium.

1