Utviklingssentre

Pågående

Periode: 2016-2020 | Sogn og Fjordane | Pågående
SAFE- LEAD: Leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta

Leiarar i fire sjukeheimar og fire heimetenester er rekruttert  til å teste ut ein guide for leiing av kvalitetsarbeid.

Periode: 2016-2018 | Sogn og Fjordane | Pågående
Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane

Prosjektet ynskjer å få fram eit heilskapleg bilde av sjukepleiekompetansen i kommunehelsetenesta.

1

Avsluttet

Fant ingen å vise