Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Aksjon ungdom 2012

Publisert 10. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.

Prosjektleder: Karine Hansen, Kvaløysletta sykehjem, Solrunn Andreassen, Kroken sykehjem, USH Troms og Wenche Hanssen, Sør-Tromsøya sykehjem
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2012
Ferdig: 2012

 

Prosjektet har fokus på å gi et positivt innblikk i helse og omsorgstjenesten og spesielt eldreomsorgen, med inspirerende og lystbetonte aktiviteter i samhandling mellom unge og eldre.

Ungdom i sommerjobb på sykehjem en film av Fagforbundet.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet bygger på erfaringer fra prosjektene «Aksjon sommerjobb 2009, 2010 og 2011» i regi av USH Troms. Erfaringer fra disse prosjektene viser at ungdom er interessert i eldreomsorg, helse og omsorgstjenesten når de får kunnskap og mulighet til å arbeide med arbeidsoppgaver tilpasset unge arbeidstakere. Ungdommer som har deltatt i prosjektet «Aksjon sommerjobb» søker sommerjobb året etter på samme tjenestested, og flere av ungdommene fremhever at de vil velge helsefagutdanning på videregående skole. I prosjektet «Aksjon sommerjobb 2011» søkte 90 ungdommer på 36 sommerjobbstillinger. Aksjon sommerjobb er nå implementert i Troms kommune som et fast tiltak. Aktivitetsledere /trivselskoordinatorer/ kulturansvarlige i sykehjem har dannet en arbeidsgruppe og følger opp tiltaket.

I prosjektet «Aksjon ungdom 2012» inkluderes hjemmetjenesten i tilegg til sykehjem og dagsenter. Et hovedfokus i prosjektet er at rekruttering til helse og omsorgstjenesten må starte på ungdomsskolen, før ungdom begynner i 10. klasse.
 

Hensikt og mål

 • Gi økt kunnskap til ungdom om helse og omsorgstjenesten
 • Øke kvalitetstiden til pasienter/brukere i sykehjem og hjemmetjeneste gjennom miljøtiltak sammen med ungdom
 • Øke interessen for helse og omsorgstjenesten blant ungdom og motivere til rekruttering til helsefagutdanninger
   

Tiltak

 • Informasjon og samarbeid med ungdomsskolen i nærmiljø om prosjektet
 • Ungdom rekrutteres ved at det lyses ut sommerjobb til de som har avsluttet 9. og 10. klassetrinn
 • Alle ungdommene som søker blir innkalt til intervju. Personlig egnethet, interesser, samt hvorfor ungdommen søker stillingen blir vektlagt
 • Felles introduksjonsdag med undervisning om aktuelle tema
 • Ungdommene deltar i miljøtiltak ute og inne på den enkelte enhet
 • Ungdommene deltar på fellesarrangement med andre enheter og frivillige organisasjoner
 • Ungdommene får daglig oppfølging av veileder som følger opp aktiviteter og møter ungdommene til felles refleksjon som en avslutning på arbeidsdagen
 • Utvalgte enheter, fortrinnsvis sykehjem, vil også tilby ungdom jobb enkelte ettermiddager gjennom skoleåret, der ungdommene er en aktivitetsressurs for pasienter i sykehjem
 • Ungdommene tilbys å delta som frivillige på Demensdagene i Tromsø høsten 2012
   

Spredning

Erfaringer fra prosjektet vil være utgangspunkt for å utarbeide en veileder. Denne veilederen skal spres til alle kommuner i Troms fylke, men også på nasjonale nettsider. USH Troms ønsker med dette å være en pådriver for at flere kommuner tilbyr ungdom sommerjobb innen helse og omsorgstjenesten.

Prosjektet ble presentert på kontaktmøte vedrørende Omsorgsplan 2015 for saksbehandlere for landes Fylkesmenn i Tromsø 17. - 18. april 2012 og det planlegges presentert på flere konferanser både lokalt og nasjonalt høsten 2012. 

Media benyttes aktivt, både aviser, radio og TV. Se innslag på NRK Nordnytt 4. juli 2012omtale hos Kavlifondet og artikkel hos Fagforbundet

Samarbeidspartnere

 • Kroken sykehjem, Omsorgstjenesten Jadeveien, Omsorgstjenesten Fastlandet og Kroken ungdomsskole
 • Mortensnes sykehjem og Langnes ungdomsskole
 • Kvaløysletta sykehjem, Kvaløya hjemmetjeneste og Kvaløysletta ungdomsskole
 • Omsorgstjeneste Sentrum og Grønnåsen ungdomsskole
 • Sør-Tromsøya sykehjem og Sommerlys ungdomsskole