Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

”Bruker spør bruker” - brukerundersøkelse for utviklingshemmede

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Med fokus på brukermedvirkning ble brukerne involverert i alle deler av undersøkelsen, fra utforming av spørsmål til presentering av resultater.

Prosjektleder: Hege Kamilla Rysstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Utviklingshemmede sa sin mening om tjenester, trivsel, trygghet og inkludering i bolig, nærmiljø og samfunn. Det ble utarbeidet og utprøvd en mal for hvordan jobbe med resultatene i brukerråd på tjenestestedene.

Hensikt og mål

Vi ønsker å bruke undersøkelsen til å følge opp og utvikle kvaliteten i tjenestene. Brukernes deltagelse i dette arbeidet er viktig for å utforme, gjennomføre og bearbeide resultatene. Tjenestemottaker - Økt brukermedvirkning gjennom systematisk arbeid med brukerundersøkelser og bearbeiding av resultatene i brukerrådene. - Brukerrådene følger opp resultatene fra brukerundersøkelsene. - Etablere varig tilrettelagte arbeidsplasser for å drifte "Bruker spør Bruker". Medarbeider: - Får tilbakemelding på tjenesten de utfører og forslag til endringer gjennom arbeidet i brukerråd.

Tiltak

1. Utvikle en brukerundersøkelse med spørsmål og guide til intervjuere og tilretteleggere. 2. Intervjue 70 brukere på fire tjenestesteder i Bærum. 3. Presentere resultatene og metode for hvordan bruke resultatene i brukerråd. 4. Legge frem resultater fra undersøkelsen lokalt og nasjonalt.

Gjennomføring og resultater

54 brukere er intervjuet, resultatene er presentert for deltagerne. Prosjektet videreføres i henhold til anbefalinger i sluttrapporten.

Bakgrunn for prosjektet

Kommunen ønsker å utvikle og gjennomføre en brukerundersøkelse innen miljøarbeidertjenesten (hjemmebaserte tjenester for utviklingshemmede). For å imøtekomme dette ønsker vi å involvere brukere i arbeidet gjennom prosjektet "Bruker spør bruker". Faglig er prosjektet forankret gjennom deltagelse i EU- prosjekt UNIQ hvor Bærum deltok i et pilotprosjekt sammen med NFU(Norsk forbund for utviklingshemmede) og NAKU(Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. Mandat for brukerråd utarbeidet av sektorutvalg for BIOM(Bistand og omsorg) i 2006, og Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005-2015).

Samarbeidspartnere

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
RGB
NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Finansiering

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus
Hjemmetjenesten i Bærum kommune

Spredning

Gjennom utviklingssenteret, KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon,) NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning) Helse og omsorgsdepartementet. Vise film fra prosjektet. Rapport og fagartikkel.