Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Recreational therapy – amerikanske studenter i sykehjemspraksis

Publisert 05. november 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Terapeutiske aktiviteter som terapisykkel, hageterapi, sensorisk stimuli, dyreterapi og mosjon som terapi.

Prosjektleder: Arnt Egil Ydstebø
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Rogaland
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Stokka sykehjem hadde våren 2011 besøk av fem studenter fra Grensboro i North Carolina. Studentene gjennomførte en to ukers praksisperiode på Stokka sykehjem hvor de sammen med en fadder gjennomførte fem forskjellige terapeutiske aktiviteter sammen med noen av beboerne på sykehjemmet.

Pasient med en kanin på fanget

Finansiering

 • Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland

Samarbeidspartnere

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling og The University og North Carolina Greensboro

Bakgrunn for prosjektet

Norges helse og omsorgssektor ses på som verdensledende i kvalitet på omsorgstjenester som tilbys den eldre del av befolkningen. Amerikanske studenter, fagpersoner og forskere ønsker å se og lære av oss her i Norge. I tillegg har de mye å tilføre gjennom deres vitenskapelige tilnærming til miljøbehandling og aktivitetsterapi for personer med demens. Det er ønske fra begge sider å få til et utvekslingsprogram for både norske og amerikanske studenter.

Hensikt og mål

 • Studenter i rekreasjonsterapi får praksis i sykehjem og demens.
 • Personal på Stokka sykehjem lærer nye aktiviteter og hvordan å forberede, gjennomføre, evaluere og observere effekt av aktivitetene.
 • Utveksling av språk og kultur.

Tiltak

 • To ukers praksis for fem studenter i recreational therapy på Stokka sykehjem.
 • Studentene fikk hver sin norske fadder som be plukket ut fra personalet på de avdelinger de skulle ha praksis.
 • Fagdag i recreational therapy på Stokka sykehjem hvor andre virksomheter og kommuner i fylket ble invitert til å delta.
 • Studentene fikk sammen med sin fadder kompetent veiledning underveis.

Gjennomføring og resultater

 • Alle studentene fikk hver sin fadder som de jobbet med.
 • Faddernes oppgaver var å legge til rette for gjennomføring av aktiviteter og bistå i kommunikasjon.
 • Studentene og fadderne fikk også profesjonell veiledning underveis.
 • Alle fikk gjennomført sine aktiviteter sammen med flere pasienter og kunne observere effekt.
 • Det ble gjennomført en fagdag hvor alle studentene bidrog med foredrag om sin utdanning og sin aktivitet.
 • Stokka sykehjem USH vil i samarbeid med Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus og The University of North Carolina utrede muligheten for fast årlig utveksling for studenter begge veier.